Klubík Šestajovice na Facebooku

Klubík dětem poskytuje nové prostory, které zajišťují maximální komfort pro jejich výchovu, vzdělávání a osobní rozvoj.

Vytváříme klidné a tvůrčí prostředí plné respektu a úcty. Dáváme dětem volnost, učíme je zodpovědnosti, umožňujeme poznávat a osvojovat si nové vědomosti a schopnosti svým vlastním tempem.

  • všestranný harmonický rozvoj dítěte pod odborným pedagogickým vedením
  • přípravu dětí pro vstup do školy
  • individuální práci s dětmi se specifickými potřebami (poruchou koncentrace, pozornosti, hyperaktivitou, narušenými kognitivními funkcemi, ....)
  • centra zaměřená na spolupráci dětí v dětském kolektivu
  • širokou škálu aktivit rozšiřujících jejich získané dovednosti (zájmové kroužky)
  • mimo klubové praktické aktivity upevňující teoretické znalosti (výlety, exkurze, pobyty v přírodě,…..)